Certificering

Kwaliteit, continuïteit, procesbeheersing en flexibiliteit zijn sleutelwoorden die als vanzelfsprekend worden beschouwd voor het reilen en zeilen van Koop Landbouw. Zo wordt het productieproces continu gecontroleerd, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.