De kernactiviteiten van Koop Landbouw bestaan met name uit het zaaien, oogsten en verwerken van agrarische producten zoals: uien, aardappelen, suikerbieten, granen en peen. Deze laatste is beter bekend onder de naam “Waddenpeen”.

Koop Landbouw

De kernactiviteiten van Koop Landbouw bestaan met name uit het zaaien, oogsten en verwerken van agrarische producten zoals: uien, aardappelen, suikerbieten, granen en peen. Deze laatste is beter bekend onder de naam “Waddenpeen”. Dit product geniet in Nederland en daar buiten een groot aanzien als het aankomt op kwaliteit. Koop Landbouw levert dit hoogwaardige product aan enkele prominente inkooporganisaties.
Koop Landbouw houdt zich ook bezig met de wereldwijde export en import van een veel groter scala producten, te weten: aardappelen, groente en fruit.

Koop Koeling
Koop Koeling is verantwoordelijk voor het geavanceerd koelen van producten en beschikt dan ook over een aanzienlijke hoeveelheid koelcapaciteit van maar liefst 12.500 x 2m³ kisten. Hier worden de voorraden van Koop Landbouw en the Dutch Carrot Group opgeslagen en verwerkt in ons was-, sorteer- en pakstation. Deze verwerkingsruimte is uitgerust met een warmteterugwininstallatie en wordt regenwater opgevangen en hergerbuikt. Tevens verhuren wij een gedeelte van de opslagcapaciteit aan derden.

Kwaliteit
Kwaliteit, continuïteit, procesbeheersing en flexibiliteit zijn sleutelwoorden die als vanzelfsprekend worden beschouwd voor het reilen en zeilen van Koop Landbouw en Koop Koeling. Zo wordt het productieproces continu gecontroleerd, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. De certificeringen van ISO 9001-2000, EUREPGAP, Voedselveiligheid, EKO, etc. zijn voor klanten een extra garantie dat de huidige processen, die garant staan voor kwaliteit en voedselveiligheid volgens een vast procedé plaatsvinden.

Kernactiviteiten:
zaaien, oogsten en verwerken van uien, aardappelen, suikerbieten, granen en peen.