LET OP: er is geen verkoop meer van voerpeen!

MTS Koop Landbouw

De kernactiviteiten van Koop Landbouw bestaan met name uit het zaaien, oogsten en verwerken van agrarische producten zoals: uien, aardappelen, suikerbieten, granen en peen. Deze laatste is beter bekend onder de naam “Waddenpeen”. Dit product geniet in Nederland en daar buiten een groot aanzien als het aankomt op kwaliteit. Koop Landbouw levert dit hoogwaardige product aan enkele prominente inkooporganisaties.
Koop Landbouw houdt zich ook bezig met de wereldwijde export en import van een veel groter scala producten, te weten: aardappelen, groente en fruit.

Kwaliteit
Kwaliteit, continuïteit, procesbeheersing en flexibiliteit zijn sleutelwoorden die als vanzelfsprekend worden beschouwd voor het reilen en zeilen van Koop Landbouw. Zo wordt het productieproces continu gecontroleerd, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

LET OP: er is geen verkoop meer van voerpeen!